Thursday, September 3, 2009

TUGASAN PISMP PL MINGGU 12 (8 DAN 9 SEPT)

Berikut adalah tugasan kumpulan untuk diperbentangkan minggu depan.

1. Jelaskan perbezaan antara pendekatan induktif, deduktif dan integratif.
2. apakah dia perbezaan antara pendekatan tematik berbanding eklektif?
3. Bagaimanakah strategi pemusatan guru dapat meningkatkan kefahaman pelajar?
4. Mengapakah strategi pemusatan murid dianggap sebagai strategi yang paling berkesan dalam p&p?
5. Bagaimanakah strategi pemusatan bahan dapat mempertingkatkan keberkesanan pembelajaran pelajar?

Sila bahagikan tugasan ini kepada kumpulan-kumpulan. Pembentangan adalah dalam bentuk powerpoint (seperti biasa).

Harap bersedia. (Saya akan menghadiri bengkel 7-9 september, tetapi penyelaras memaklumkan bahawa kami lecturer dibenarkan masuk ke kelas bila ada waktu mengajar)

So I will try to enter your class as schedule.

thank u.

Pn Halimatussaadiah Salleh.

No comments: